یعقوب ایزدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یعقوب ایزدی

محل سکونت: فارس - داراب

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
طراحی و نقشه کشی صنعتی طراحی و نقشه کشی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.48
شهید صدوقی یزد 1391 - 1393