حسین امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین امیری

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین صباباتری 1388/3 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 16.23
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش 1389 - 1391
الکترونیک برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.30
آموزشکده فنی حکیم عباس دارابی 1386 - 1388