حسین مشهدی میرزا عطار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین مشهدی میرزا عطار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اجرا پروژه صنعتی موسسه پارس پروژه 1390/11 - 1391/12
تهیه و اجرا ادوات پروژه صنعتی شرکت فیندر 1391/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهنسی خودرو مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 18.20
گروه صنعتی ایرانخودرو 1390 - 1393
مکانیک خودرو مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 17.00
شهدا گلپایگان 1387 - 1390