احسان شفقت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان شفقت

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی – معدل: 14.00
علوم و تحقیقات تهران 1387 - 1394