فرناز شیخ سفلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرناز شیخ سفلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر هماهنگی طب و پلیمر 1393/3 - 1394/6
کنترل کیفی پویاب فلز 1391/3 - 1393/3
کارمند اداری استیلا 1389/5 - 1391/8
کنترل کیفی جابر حیان 1389/1 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
یادگار امام 1393 - 1394