حدیث نظام زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حدیث نظام زاده

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عکاسی عکاسی حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشکده خبر 1392 - 1394