علی اکبری فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبری فراهانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
سیسکو
سخت افزار
مایکروسافت
دوربین تحت شبکه
سولارویندز
مجازی سازی
میکروتیک

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
هلپ دسک رمیس 1391/02 - 1393/12
کمک ادمین و هلپ دسک فن آوا 1394/01 - 1394/09
سرپرست پروژه آدفا 1394/09 - 1395/10
کارشناس ناک ماهان نت 1395/10 - 1396/04
کارشناسنرم افزار دوربین و شبکه دانش افزار کاوش 1396/05 - 1396/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.92
واحد همدان 1383 - 1387