محمد رضا گونچی

– مهندس عمران


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا گونچی

تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۰۳/۱۰

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت

درباره کارجو:

23 روز کار و 7 روز مرخصی ایاب و ذهاب هوایی از محل پروژه به تبریز و بالعکس له عهدۀ کارفرمای محترم خوابگاه مناسب به عهدۀ کارفرمای محترم حقوق درخواستی : 100.000.000 ریال


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار AutoCad
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار صورت وضعیت نویسی تدکار
تسلط به فهرست بهای ابنیه
تسلط به فهارس بهای برق و مکانیک
تسلط به فهرست بهای راه
تسلط به شرایط عمومی پیمان
تسلط به متره ، آنالیز و صورت وضعیت نویسی و تعدیل و کلیه امور دفتر فنی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر فنی شرکت مانا 1377/9 - 1380/9
مسئول دفتر فنی شرکت خاکدیش 1380/10 - 1381/9
مسئول دفتر فنی شرکت فراسازان 1382/12 - 1383/9
مسئول دفتر فنی شرکت پرهام ماهشهر 1382/11 - 1387/12
نظارت مقیم مهندسین مشاور آرتک 1388/5 - 1394/3
مسئول دفتر فنی شرکت مغان دشت 1394/04 - 1395/09
مسئول دفتر فنی مهندسین مشاور هوراند طرح 1395/11 - تاکنون

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.54
آزاد خوی 1372 - 1378