سید عباس کسائیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید عباس کسائیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر خدمات اول مبین صبا 1393/11 - 1394/3
مسئول IT لایکو 1393/1 - 1394/2
پشتیبان فنی تلفن های بین المللی گروه ارتباطی پارسوآ 1392/1 - 1392/7
نصب،راه اندازی،آموزش و پشتیبانی نرم افزار پارس تیام رایانه 1391/3 - 1392/9
همکاری با مدیر تولید آبکامه 1387/7 - 1388/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی فناوری اطلاعات IT
– کارشناسی – معدل: 13.00
پیام نور 1390 - 1393