رضا گیتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا گیتی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند روابط مشتریان شرکت ایرانسل 1378/2 - 1393/12
نیروی تولید شرکت رادیاتور ایران 1383/7 - 1385/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انسانی
– دیپلم – معدل: 15.60
1376 - 1380