پیمان برکاتی حقیقت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان برکاتی حقیقت

محل سکونت: گیلان - لنگرود

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت ژیکان ساز سپیدار 1393/12 - 1394/2
کارآموز دفتر فنی مهندسی 1391/5 - 1393/3
متصدی دفتری دفتر خدمات ارتباطی 1382/2 - 1385/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران مهندسی اجرایی
– کارشناسی – معدل: 18.00
آزاد 1391 - 1393
عمران راه و ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.00
رحمان 1385 - 1388