امیر صانعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر صانعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد