الهام مصلی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام مصلی نژاد

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس صنایع شرکت پولار سولار 1392/9 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.10
البرز 1389 - 1393