عارف حسین حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عارف حسین حسنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند وصول مطالبات حامی ایرانیان 1391/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 16.92
امیرالمومنیین 1386 - 1389