معصومه احمدی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه احمدی نژاد

محل سکونت: تهران - پیشوا

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان وب ارمغان سازه 1392/1 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT برنامه نویسی وب
– کارشناسی – معدل: 17.35
گسترش 1389 - 1391