محسن صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن صادقی

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
engineer xenon/istanbul 1393/2 - 1393/5
electrical engineer tablo pars azar 1393/7 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.73
تبریز 1386 - 1391