مسلم افراسیابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسلم افراسیابی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استاد آزمایشگاه دانشگاه گیلان 1392/10 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.52
دانشگاه گیلان 1387 - 1391
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.81
دانشگاه گیلان 1391 - 1393