عابد حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عابد حسینی

محل سکونت: کردستان - سنندجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده باني چاو 1393/5 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالور‍‍‍ژی ذوب فلزات
– کارشناسی – معدل: 0.00
آزاد نجف آباد 1391 - 1394