فهیمه مرادی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری اتحادیه 1387/8 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی سیستم های اطلاعاتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
پردیس فارابی دانشگاه تهران 1392 - 1394