بابک عباسیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک عباسیان

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آمار فرمانداری 1390/7 - 1390/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات انتقال
– کارشناسی – معدل: 12.50
علامه فیض کاشانی 1378 - 1391