سمیه راهپیمایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه راهپیمایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکاربایگانی اموردانشجویی دانشگاه تربیت مدرس 1390/7 - 1392/3
مجری طرح آماری نیروی کار استانداری استان فارس 1393/9 - 1393/9
کارشناس مقابله مرکز آمار 1394/1 - 1394/2
چک تلفنی شرکت تحقیقاتی امروز 1394/2 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار ریاضی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.80
تربیت مدرس 1390 - 1391
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 15.10
شیراز 1385 - 1389