گلناز جمشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گلناز جمشیدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی ادبیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.83
لرستان 1391 - 1393