فاطمه سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه سلیمانی

محل سکونت: مرکزی - ساوه

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.56
آزاد 1389 - 1391