مرجان مظفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرجان مظفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.60
شهید بهشتی 1369 - 1378