مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: گلستان - گرگانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری گلستان پاک خودرو 1389/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.02
علی آباد کتول 1389 - 1392