سعید پولادوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید پولادوند

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سندپلاست کار کارخانه شیشه 1390/9 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تعمیرات مکانیکی
– کاردانی – معدل: 14.00
علمی و کاربردی 1391 - 1393