سیدسالار عراقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدسالار عراقی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مرند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارورز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 1391/4 - 1391/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.72
ارومیه 1388 - 1391
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.08
مرند 1382 - 1386