علی زهیری رازی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی زهیری رازی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انبارداروراننده لیفتراک Tpig 1378/12 - 1387/9
تدارکات تیاتر کنسرتو 1378/12 - 1387/9
مدیریت رستوران تابان 1389/3 - 1390/5
مشاور املاک 110پارس 1392/2 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
– کارشناسی – معدل: 11.69
ازاد اسلامی 1371 - 1376