مرضیه کمایستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه کمایستانی

محل سکونت: خراسان شمالی - اسفراین

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیرمطالعات و تفکر دبیرستان غیر دولتی فارابی 1394/6 - 1395/3
معلم دروس تخصصی پایه پنجم وششم دبستان دبستان غیردولتی ترنم 1393/6 - 1394/3
مربی روخوانی و روانخوانی نونهالان جامعه القران کریم 1386/6 - 1390/6
مشاور پژوهشی شرکت سروش پردازش 1383/6 - 1388/12
پژوهشگر شرکت پژوهشی فراسو 1388/6 - 1388/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی پژوهشگری
– کارشناسی – معدل: 14.83
پیام نور اسفراین 1379 - 1383
علوم اجتماعی جامعه شناسیآزاد اسلامی قوچان
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.42
ازاد قوچان 1388 - 1392