محسن غلامپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن غلامپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت بهره برداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی امیر کبیر 1393 - 1395