داوود اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داوود اسدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مامورخرید لوله و ماشین سازیی ایران 1385/10 -
مامورخرید پرشیا ذوب 1385/1 - 1385/8
سرپرست تدارکات شرکت شوفاژ کار 1394/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماریی
– دیپلم – معدل: 15.00
1378 - 1381