رضا مختاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا مختاری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسیین آزمایشگاه شرکت صفا 1388/1 - 1391/4
تولید داروسازی اکتوورکو 1392/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 15.00
تهران شمال 1388 - 1390