میلاد قائم پناه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد قائم پناه

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری کلیه
– کاردانی – معدل: 12.59
غزالی 1390 - 1393