ارمین شفیع پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارمین شفیع پور

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر خط تولید و مسئول کنترل کیفی بهمان سازان توس 1389/5 - 1390/6
مسئول فروش چسب نامیلکس 1392/6 - 1393/1
اپراتور کنترل فرآیند هوشمند و ناظر فنی بخش تولید شرکت تولیدی و صنعتی چسب سامد 1393/2 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 14.35
فردوسی مشهد 1384 - 1389
مهندسی هسته ای راکتور
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.90
صنعتی امیرکبیر 1390 - 1392