سعید برقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید برقی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده لوازم یدکی برقی 1383/4 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی باغبانی
– کارشناسی – معدل: 15.00
ازاد تبریز 1386 - 1390