داریوش زنده گی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داریوش زنده گی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد