محمد علی کیامینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی کیامینی

محل سکونت: قزوین - قزوینسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بانکی بانک آینده 1393/12 - 1394/12