هادی پیرایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی پیرایی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرپروژه مهندسین مشاورماندرو 1386/10 - 1391/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت اجرایی استراتژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.20
علم و صنعت 1392 - 1394