سیدداود حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدداود حسینی

محل سکونت: کردستان - دیواندره

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
Q.C سکاف 1393/6 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساخت وتولید جوش
– کارشناسی – معدل: 14.96
دانشگاه کار رفسنجان 1389 - 1391