محسن دیندار کلنتری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن دیندار کلنتری

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
acc elec شرکت کیش راه آبی 1392/2 - 1392/8
امور اداری شرکت صتعت ریلی ساتراپ 1392/9 - 1393/1
تکنسین اجرایی شرکت زمین پرداز 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.73
ورزقان 1388 - 1390