امیر نجفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر نجفی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح وبرنامه نویس ظریف صنعت 1390/8 - 1391/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت وتولید
– کاردانی – معدل: 14.00
فنی مهندسی 1385 - 1388
مکانیک ساخت وتولید
– کارشناسی – معدل: 14.20
صنعتی 1388 - 1391