حسین شادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین شادی

محل سکونت: آذربایجان غربی - شوط

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی تولیدات دامی دامپروری
– کارشناسی – معدل: 15.75
محقق اردبیلی 1386 - 1388