میلان بهروزین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلان بهروزین

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس زبانکده نیک 1393/3 - 1393/6
مدرس زبانکده سهیم 1393/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.50
دانشگاه ازاد اصفهان 1392 - 1394