شکوفه طوقانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شکوفه طوقانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس حق التدریس موسسه آموزش عالی نجف آباد 1392/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شهرسازی طراحی شهری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.21
امام رضا (ع) 1390 - 1392
مهندسی شهرسازی شهرسازی
– کارشناسی – معدل: 16.24
شیخ بهایی 1384 - 1389