صدیقه اراسته

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صدیقه اراسته

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: زن