پانیذ ناجیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پانیذ ناجیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح هیرا طرح آریا 1393/8 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
طراحی پارچه پارچه
– کارشناسی – معدل: 17.44
علم و فرهنگ 1388 - 1393