محمد رهنین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رهنین

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قروشنده نمایندگی آدیداس 1392/3 - 1394/3