هادی پوراسمعیل نیازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی پوراسمعیل نیازی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد