سید ابراهیم وطن پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید ابراهیم وطن پور

محل سکونت: مازندران - جویبار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین برق شرکت الیاف نمونه شرق گستر جویبار 1393/10 - 1394/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.16
رازی کرمانشاه 1389 - 1393