جعفر حسامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر حسامی

محل سکونت: خراسان شمالی - شیروان

جنسیت: مرد